خداوندا، خداوندا!قرارم باش و یارم باش،جهان تاریکی محض است!می ترسم،کنارم باش

۱٠:۳۳ ‎ب.ظ شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢

شــــــــــــــــــــــهادت حضرت فاطمه( س)

 

 

 میگفتــــ :

سینه زدن هاے محـــــــــرّم، کلے فرق دارد با فاطــمیّہ

هرچہ سینه هاے محرّم، داغ دل کــــــــــم مے کنند و مــــــــــردانه اند

سینه هاے فاطمـــــــــیّہ، رمـــــــــــق مے گیرند و مـــــــــــادرانه اند

همین که دست بالا برود... بـــــــــازو و ســــینه، تــــــــــیر می کشد


شهادت جگرگوشه وریحانه پیامبربرهمگان تسلیت باد


برچسب‌ها:

۱:۱۳ ‎ب.ظ یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

 

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی

بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی

فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری

 زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

بخنـــد

ببخــش

فرامـوش کـــن

هــرچـنــد میدانم ...

آســـان نــیســـت.


برچسب‌ها:

شهیدسعید زقاقی: مـــــادرم .. زمانی که خبر شهــــادت ِ مرا شنیدی گــــریه نکن ...!

زمان تشییع و تدفینم گــــــریه نکن ... !

زمان خواندن ِ وصیت نامه ِ من گـــــــریه نکن ... !

فقط زمانی گریه کن ...

که مردان ما غـــــیرت ... و زنان ما عفــــــت را فراموش کنند ...! 

وقتی جامعه ِ ما را بی حجـــــابی و بی غیرتـــــی گرفت .. گریه کن ... !

که اســـــــلام در خطر است ... !  

 


برچسب‌ها: