خداوندا، خداوندا!قرارم باش و یارم باش،جهان تاریکی محض است!می ترسم،کنارم باش

۱:۱۳ ‎ب.ظ یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

 

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی

بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی

فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری

 زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

بخنـــد

ببخــش

فرامـوش کـــن

هــرچـنــد میدانم ...

آســـان نــیســـت.


برچسب‌ها: