خدای من

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا

زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را

یکی آهسته می گوید

کنارت هستم ای تنها

و دل آرام می گیرد .

تصاویرشباهنگ Shabahang's Pictures

/ 4 نظر / 43 بازدید
شوریده

سلام سارا جان روزت مبارک مهربون. پستت هم خیلی زیبا بود. درود.[گل][گل]

محمد(امین)

“ﻋـــــﺎﺷﻖ” ﺭﺍ ﮐـــﻪ ﺑــﺮﻋﮑــــﺲ ﮐﻨـــﯽﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ “ﻗـــﺸﺎﻉ” ﺩﻫﺨــــﺪﺍ ﺭﺍﻣﯽ ﺷــﻨﺎﺳﯽ؟ ﻟــــﻐﺖ ﻧــﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﺭﺍﮐــــﻪ ﺑــﺎﺯ ﮐـــﺮﺩﻡ ﻧـــﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻗــــﺸﺎﻉ:ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ آﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺭﻣـــــﺎﻥ ﻣﺎﯾــــﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﺪ...

شوریده

بگذار بینمش کنون که میرود ای اشک ! از چه راه تماشا گرفته ای؟؟؟

شوریده

سلام سارا جان مرسی از کامنتهای قشنگت...منتظر آپ و پست های زیبایت هستم. یا حق.[گل][گل]