/ 16 نظر / 79 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مصطفی

این روز ها... زیادی ساکت شده ام... نمی دانم چرا حرفهایم به جای گلویم، از چشمانم بیرون می آیند؟؟؟

مصطفی

تنها که باشی...گاهی آرزو می کنی یک نفر اسمت را صدا کند... حتی اشتباهی...!!

رویا

اپم _________________$$$$___$$$$ _خوشحال__________$$$$$$$_$$$$$$ __میشم____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ _سر__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ بزنی$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$___________$$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$

رویا

سلام موفق باشی...[گل]

اوقات فراغت

خـــــــــدا گفت : او را به جهنم ببریـــــــــــد برگشت و نگاهی به خـــــــدا کــرد خــــــدا گفت : صبــــــــر کنید ؛ او را به بهشت ببریـــــــــــد فرشتگان ســـــــــؤال کردند : چــــــــــــرا جــــواب آمـــــــــــد چــــــــون او هنوز به من امیدوار است[قلب][ماچ][گل]

باران

چ دعای قشنگی بود[گل][قلب]

عاشق کوهستان

چشم اطاعت ... فداش بشم الهی خیلی زیباست ... انتخاب تصویرتون هم عالیست .... زنده باشید خدایا فرجشون رو برسون[گل]

دوستم

اللهم عجل لولیک الفرج .... الهی ما منتظریم .... یا مهدی