زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

 

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی

بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی

فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری

 زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

بخنـــد

ببخــش

فرامـوش کـــن

هــرچـنــد میدانم ...

آســـان نــیســـت.

/ 7 نظر / 56 بازدید
مینا

من برای سالها می نویسم، سالها بعد که چشمان تو عاشق می شوند افسوس که قصه مادربزرگ درست بود؛ همیشه یکی بود، یکی نبود...[گل]

رضا

ازاین تکرارساعتهـا ازاین بیهوده بودنهـا ازاین بی تاب ماندنهـا ازاین تردیدـهـا نیرنگهـا شکهـا خیانتهـا ازاین رنگین کمان سرد آدمهـا و ازاین مرگ باورها ورویاهـا پریشانمـــ دلـ ـم پـ ـ ـ ـ ـر و ا ز میخواهد...!

رضا

ازاین تکرارساعتهـا ازاین بیهوده بودنهـا ازاین بی تاب ماندنهـا ازاین تردیدـهـا نیرنگهـا شکهـا خیانتهـا ازاین رنگین کمان سرد آدمهـا و ازاین مرگ باورها ورویاهـا پریشانمـــ دلـ ـم پـ ـ ـ ـ ـر و ا ز میخواهد...!

رویا

♥#########♥ …..♥#############♥ …♥###############♥ ..♥#################♥………………♥###♥ ..♥##################♥……….♥#########♥ ….♥#################♥……♥#############♥ …….♥################♥..♥###############♥ ………♥################♥################♥ ………..♥###############################♥ …………..♥############################♥ …………….♥#########################♥ ………………♥######################♥ ………………..♥###################♥ ………………….♥#################♥ ……………………♥##############♥ ………………………♥###########♥ ………………………..♥#########♥ ………………………….♥#######♥ ……………………………♥#####♥ ……………………………..♥###♥ ……………………………….♥#♥ …………………………………♥ …………………………………♥ ……………………………….♥ ……………………………..♥ ……………………………♥ …………………………♥ ……………………….♥ …………………….♥ ………………….♥ ………………♥ ………….♥ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ………♥ ……♥ ….♥ ……♥………………….♥…♥ ……….♥………….♥…………♥ …………..♥…..♥……………….♥ ……………….♥…………………♥ …………….♥……♥…………..♥ …………..♥………….♥….♥ ………….♥ ………..♥ ……….♥ ………♥ ………♥ ……….♥ …………..♥ ……………….♥ ……………………..♥ ………………………….♥ ……………………………♥ ……………………………♥ …………………………♥ …………………….♥ ………………♥ ……

تنها

هرچه می اندیشم دوست داشتنت تمامی ندارد... اما حسی که دارم شبیه حس بی تفاوتی است... دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست... حتی دیگر نگران نبودن،ندیدنت نیستم... دیگر از تنهایی هم نمیترسم...

سمیراصدیقی

تو آن شقایق معروف شعر سهرابی... تا تو هستی زندگی باید کرد....